Call Center

Gói Premium


Gói cao cấp

Với chi phí 4.149 đô la Singapore, Gói Premium của chúng tôi cung cấp một bộ tài liệu công ty qua email (PDF).

Hãy xem xét điều này nếu ...

Bạn muốn hưởng lợi từ đầy đủ các dịch vụ khác bao gồm Giám đốc đề cử (6 tháng) và dịch vụ Đơn xin việc làm.

Tiết kiệm khi bạn chọn gói này

Tổng giá trị của Gói Premium của chúng tôi là 4,610 đô la Singapore, nhưng nó có sẵn để mua chỉ với 4,149 đô la Singapore.
Vì vậy, bằng cách chọn Gói Premium, bạn có thể tiết kiệm 461 đô la Singapore!

Chi phí gia hạn hàng năm

Không có yêu cầu để gia hạn bất kỳ mục nào - bạn chỉ cần thanh toán

 

 • Dịch vụ thư ký công ty (1yr): 840 đô la Singapore
 • Địa chỉ đăng ký (1yr): 600 đô la Singapore
 • Lợi nhuận hàng năm & ĐHCĐ: 150 đô la Singapore
Dịch vụ bao gồm :
 1. Hệ Thống Quản Lý Công Ty Trực Tuyến
 2. Tìm Tên Công Ty và Phí Nộp Hồ Sơ
 3. Đăng Ký Thành Lập Công Ty Singapore
 4. Miễn Phí Hồ Sơ Doanh Nghiệp
 5. Điều Lệ Công Ty
 6. Bảng Thống Kê Công Ty Theo Luật Định

 7. Thư Ký Công Ty (Miễn phí 3 tháng + 9 tháng)

 8. Bổ nhiệm Giám đốc nước ngoài

 9. Đăng Ký Địa Chỉ (Miễn phí 3 tháng + 9 tháng)

 10. Con dấu công ty

 11. Giám đốc chỉ định (6 tháng)

 12. Xin Thị thực lao động Employment Pass

Xin lưu ý rằng:

 • Gói dịch vụ này chỉ đăng ký cho công ty có cổ phần phổ thông. Nếu quý khách có yêu cầu thành lập một công ty có nhiều hơn một loại cổ phần thì xin hãy liên hệ với đội ngũ tư vấn của chúng tôi qua số điện thoại +65 6950 1858. Chúng tôi sẽ rất vui khi được hỗ trợ cho quý khách.
 

TRỞ VỀ ĐẦU TRANG