Call Center

DANH MỤC THÀNH LẬP CÔNG TY

Bạn sẽ được yêu cầu các chi tiết như sau

01

TÊN CÔNG TY

Kiểm tra xem tên công ty mà bạn mong muốn đã tồn tại hay chưa là một bước quan trọng nên được ưu tiên trước khi thành lập công ty. Bằng cách sử dụng công cụ kiểm tra tên của chúng tôi ngay tại trang Lee Kim Alliance, bạn có thể tiết kiệm được công sức và thời gian của mình, tránh trường hợp phải làm lại quy trình từ đầu khi tên bị trùng.

 
 

NGÀNH KINH DOANH

Tất cả những ngành nghề kinh doanh được phép hoạt động tại Singapore được miêu tả chi tiết tại Hệ thống ngành nghề kinh tế Singapore (SSIC) và bạn có thể dễ dàng kiểm tra trực tuyến.

02
03

ĐỊA CHỈ DOANH NGHIỆP

Địa chỉ này sẽ là địa chỉ chính thức của công ty bạn được đăng ký trên Hồ sơ Doanh nghiệp. Địa chỉ doanh nghiệp phải là địa chỉ hợp lệ với đầy đủ mã bưu chính. Địa chỉ này có thể được chọn từ địa chỉ nhà ở hoặc địa chỉ thương mại nhưng không được sử dụng địa chỉ hộp thư (PO Box).

 
 

THÔNG TIN GIÁM ĐỐC

Một bộ hồ sơ hợp lệ để chứng minh pháp nhân của Giám đốc sẽ bao gồm ID, địa chỉ cư ngụ và những giấy tờ cá nhân để chứng thực khác như Thư xác nhận của ngân hàng hoặc những giấy tờ tương tự. Thông thường thông tin cá nhân của giám đốc cần được cung cấp sẽ như sau:

 • Tên đầy đủ
 • Ngày tháng năm sinh
 • Quốc tịch
 • Chứng minh thư (Hộ chiếu cho người nước ngoài hoặc Thẻ làm việc cho người nước ngoài tại Singapore Employment Pass card (Foreign Identification Number - FIN) hoặc thẻ cư dân của Singapore National Registration Identification Card - NRIC hoặc những giấy tờ chứng minh hợp lệ khác
 • Địa chỉ thường trú
 • Điện thoại và email
04
05

THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Một bộ hồ sơ hợp lệ để chứng minh pháp nhân của Cổ đông sẽ bao gồm Chứng minh thư hoặc Giấy phép kinh doanh, địa chỉ cư ngụ và những giấy tờ chứng thực khác như Thư xác nhận của ngân hàng hoặc hợp đồng của doanh nghiệp nếu cổ đông là doanh nghiệp. Thông thường thông tin của cổ đông cần được cung cấp sẽ như sau:

 • Tên đầy đủ
 • Ngày tháng năm sinh
 • Quốc tịch
 • Chứng minh thư:
 • Cổ đông là cá nhân: Hộ chiếu người nước ngoài hoặc Thẻ làm việc cho người nước ngoài tại Singapore Employment Pass card (Foreign Identification Number - FIN) hoặc thẻ cư dân của Singapore National Registration Identification Card - NRIC hoặc những giấy tờ chứng minh hợp lệ khác
 • Cổ đông là doanh nghiệp: Hồ sơ doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc những giấy phép tương tự
 • Địa chỉ thường trú
 • Điện thoại và email
 

Bạn đã sẵn sàng
để thành lập công ty?

Chúng tôi có các gói phù hợp với ngân sách của bạn, chỉ từ S$1,341


TRỞ VỀ ĐẦU TRANG