Call Center

Gói Overseas

Bao gồm những gì?


Overseas Package

Với giá 4,419 đô la Singapore, gói dịch vụ này cung cấp một bộ hồ sơ giấy tờ công ty thông qua email (PDF).

Hãy xem xét nếu như

Bạn muốn hưởng lợi từ một loạt các dịch vụ khác bao gồm cả Giám đốc đề cử (1yr).

Quý khách sẽ tiết kiệm được chi phí khi chọn gói dịch vụ này

Tổng giá trị của Gói ở nước ngoài của chúng tôi là 4,910 đô la Singapore, nhưng nó có sẵn để mua chỉ với 4,419 đô la Singapore.
Vì vậy, bằng cách chọn Gói ở nước ngoài, bạn có thể tiết kiệm 491 đô la Singapore!

Chi phí tiếp tục hằng năm

Không có yêu cầu nào cho việc phải tiếp tục các sản phẩm - quý khách chỉ cần trả phí thường niên cho hai dịch vụ (khi có nhu cầu)

 • Dịch vụ thư ký công ty (1yr): 840 đô la Singapore
 • Địa chỉ đăng ký (1yr): 600 đô la Singapore
 • Lợi nhuận hàng năm & ĐHCĐ: 150 đô la Singapore
 • Giám đốc đề cử (1yr): 2,400 đô la Singapore
Dịch vụ được bao gồm
 1. Hệ Thống Quản Lý Công Ty Trực Tuyến
 2. Tìm Tên Công Ty và Phí Nộp Hồ Sơ
 3. Đăng Ký Thành Lập Công Ty Singapore
 4. Miễn Phí Hồ Sơ Doanh Nghiệp
 5. Điều Lệ Công Ty
 6. Bảng Thống Kê Công Ty Theo Luật Định
 7. Thư Ký Công Ty (Miễn phí 3 tháng + 9 tháng)
 8. Bổ nhiệm giám đốc nước ngoài
 9. Đăng Ký Địa Chỉ (Miễn phí 3 tháng + 9 tháng)
 10. Con dấu công ty
 11. Giám đốc chỉ định (1 năm)

Xin lưu ý rằng:
 • Gói dịch vụ này chỉ đăng ký cho công ty có cổ phần phổ thông. Nếu quý khách có yêu cầu thành lập một công ty có nhiều hơn một loại cổ phần
  thì xin hãy liên hệ với đội ngũ tư vấn của chúng tôi qua số điện thoại  +65-6633-5051. Chúng tôi sẽ rất vui khi được hỗ trợ cho quý khách.

TRỞ VỀ ĐẦU TRANG