Call Center

Gói Essential

Bao gồm những gì?


Gói Essential

Với giá 1,422 đô la Singapore, gói thiết yếu của chúng tôi sẽ cung cấp một bộ hồ sơ thành lập công ty thông qua email (dưới định dạng PDF). Gói dịch vụ này sẽ thiết lập nên một nền móng cơ bản nhất cho công ty của bạn.

Khách hàng phù hợp với gói thiết yếu

Quý khách đơn giản chỉ muốn đăng ký tên công ty cho việc sử dụng trong tương lai hoặc thành lập một công ty nắm giữ để giữ cổ phần.

Quý khách sẽ tiết kiệm được chi phí khi chọn gói dịch vụ này

Từng dịch vụ nếu mua riêng lẻ sẽ có tổng chi phí lên đến 1,580 đô la Singapore, tuy nhiên khi mua gói dịch vụ này thì quý khách sẽ tiết kiệm được 158 đô la Singapore cho cùng chức năng và giá trị.

Chi phí tiếp tục hằng năm

Không có yêu cầu nào cho việc tiếp tục các sản phẩm - quý khách chỉ cần trả phí cho biên bản họp hội đồng quản trị và báo cáo thường niên.

Dịch Vụ Được Bao Gồm
  1. Hệ Thống Quản Lý Công Ty Trực Tuyến
  2. Tìm Tên Công Ty và Phí Nộp Hồ Sơ

  3. Đăng ký thành lập công ty tại Singapore
  4. Miễn Phí Hồ Sơ Doanh Nghiệp

  5. Điều lệ công ty
  6. Bảng Thống Kê Công Ty Theo Luật Định

  7. Thư Ký Công Ty (Miễn phí 3 tháng + 9 tháng)
Xin lưu ý rằng:
  • Gói dịch vụ này chỉ đăng ký cho công ty có cổ phần phổ thông. Nếu quý khách có yêu cầu thành lập một công ty có nhiều hơn một loại cổ phần
    thì xin hãy liên hệ với đội ngũ tư vấn của chúng tôi qua số điện thoại +65-6633-5051. Chúng tôi sẽ rất vui khi được hỗ trợ cho quý khách.

TRỞ VỀ ĐẦU TRANG